E@I eldonos filmon "Esperanto estas..."
Verkita de KuboF   
20/05/2008
Trijara reta kunlaboro produktis 43-minutan sespartan filmon pri tio kio Esperanto estas. Tradukistoj tradukis ĝin je dudek lingvoj. Unuaj du partoj estis eldonitaj pli frue sur disko "Esperanto Elektronike". Ĉiuj partoj estos baldaŭ (de ĉi jara UK en Roterdamo) aĉetebla sur DVD-disko. Filmo estas ĉefe por neE-an publikon kaj celas informiĝi pri lingvo internacia.

"Esperanto estas..." ne estas unua filmprojekto de E@I. En jaro 2003 Petro Baláž, kunordiganto de E@I, faris filmon pri Esperanto kunlabore kun profesia filmisto, sed ĝi montriĝis tro idealisma por ekstera publiko. Tiel E@I decidis investi tempon, monon kaj energion en Esperanto estas....
Finance subtenis la projekton la sveda Ido-fondaĵo (20 000 SEK) kaj Esperantic Studies Foundation (3 000 USD). Estus aparta ke Ido-fondaĵo subtenis Esperanton sed ĝi ne estas skribata ke devas subteni aĵojn pri Ido ("...devas avancar eduko e resercho quo relatas universala lingui ed altra moyeni por konstruktar ponti inter populi e nacioni." ).Esperantic Studies Foundation ankaŭ subtenas aliajn E@I projektojn, por ekzemplo faman Lernu!.
DVD-diskon oni povos aĉeti baldaŭ sed nun oni povas vidi ĉiuj ses partoj en malbona kvalito rete: ĉe Blogspot, esperantodvd.net kaj lernu.net.
Ankaŭ legu intervjuo pri Esperanto estas... ĉe LiberaFolio.org.
Lasta Ĝisdatigo ( 25/07/2008 )